شیشه سکوریت خم

شیشه سکوریت چیست

شیشه های معمولی در کنار مزایا و فواید فراوانی که دارند ، همواره با نقص ها و آسیب هایی شناخته میشوند . در راس این آسیب ها پایین بودن مقاومت و شکننده بودن آن ها است . هر ساله آمار فراوانی از حوادث مرتبط با شیشه گزارش میشود که منجر به آسیب های جدی و جبران ناپذیری برای افراد می شود. آسیب هایی که فقط مربوط به افرادی که مستقیما با آن کار می کنند نمیشود ؛ به عبارت دیگر از آنجایی که شیشه، شیئی بسیار کاربردی است که تقریبا در تمام بناها و سازه های دست بشری به کار برده می شود، به همان میزان تقریبا تمام افراد در معرض خطر های ناشی از آن از جمله شکستگی آن هستند. پس بهتر است بدانیم شیشه سکوریت چیست ؟